Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

ADEKA s.r.o.

se sídlem Podlesí 181, Příbram, 261 01

identifikační číslo: 06596711

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285161

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.adeka.cz

1) SOUKROMÉ ÚČELY: 

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro soukromé účely. Jakékoli komerční využití je v rozporu s platnou legislativou. Komunikace nesmí být využívána k obchodním nabídkám, typu prodej zboží nebo služeb.

2) NEVHODNÝ OBSAH:

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro předávání informací. Není dovoleno používat vulgární a urážlivé výrazy, výhružky či jiné negativní vyjadřování. Nevhodný obsah zprávy nebude odeslán a telefonní číslo odesilatele bude ze služeb odesílání odstraněno.  

3) OMEZENÉ ODESÍLÁNÍ

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro předávání informací. Není dovoleno mnohačetné odesílání z jednoho telefonního čísla. Denní limit pro jednoho odesilatele je 10 SMS / den. Denní limit SMS určených pro jednoho adresáta je 5 / den. Přičemž časový odstup odeslání SMS jednomu adresátovi je 5 minut.

4) ODHLÁŠENÍ SMS

Komunikace Poslimisms.cz umožňuje adresátovi bezplatné odhlášení z rozesílání SMS několika způsoby:

  • Odhlášením telefonního čísla adresáta (vyplněním formuláře) na webu Poslimisms.cz,
  • zasláním odhlašujícího e-mailu na poslimisms@centrum.cz s telefonním číslem,
  • opakovaným voláním ( 3x, hovor není přijat ) na telefonní číslo ze kterého SMS zpráva adresátovi přišla.   

5) REGISTRACE A ARCHIVACE

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro předávání informací. Uživatel , který chce odesílání SMS využívat je povinen se předem registrovat uvedením svého platného telefonního čísla a platného e-mailu. Všechny aktivity spojené s odesíláním SMS jsou ukládány (datum, uživatelské IP, telefonní číslo, e-mail).  

6) PODPOROVANE SÍTĚ

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro předávání informací v rámci mobilní sítě ČR. Komunikace podporuje jen mezistátní předvolbu "+420" a mobilní předvolby: 60X, 70X, 72X, 73X, 77X, 79X. 

7) VYMAHATELNOST KOMUNIKACE

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro předávání informací. Komunikace je umožněna pouze po předchozí registraci. Poslimisms.cz neručí za doručení SMS zprávy adresátovi v těchto případech:

  • Při uvedení nesprávného registrovaného telefonního čísla, e-mailu nebo registračního čísla viz. bod 6,
  • při uvedení nesprávného telefonního čísla adresáta viz. bod 6,
  • při použití nevhodného obsahu SMS viz.  bod 2,
  • při mnohačetném odesílání SMS viz. bod 3,
  • při vysokém vytížení,
  • při technických problémech poskytovatele.   

V těchto případech nemusí být komunikace poskytnuta nebo může být výrazně opožděna.

8) PROVOZ KOMUNIKACE

Komunikace Poslimisms.cz je určena pouze pro předávání informací v rámci vnitřních potřeb firmy mezi zaměstnanci a při technické podpoře či komunikaci se zákazníky firmy. Komunikace je umožněna pouze mezi registrovanými čísly. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení a e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží. Pokud nakupujete jako právnická osoba, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

2. ÚDAJE O VAŠICH NÁKUPECH
Údaje o Vašich nákupech v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

3. SHRNUTÍ
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému je neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky). Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. Máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o nezasílání informací nebo o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

4. VÁŠ SOUHLAS
Používáním internetového obchodu ADEKA.CZ souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Links Adeka.cz dvirkakurniku.cz poslimisms.cz ip4my.com